Kalevalan oppimistehtävät

Tehtäväpaketti (www)

Johdata oppilaasi Suomen kansalliseepoksen maailmaan SKS:n Kalevala-oppimistehtävien avulla! Opetustehtävissä syvennytään kansalliseepoksen maailmaan erilaisten pohdinta- ja kirjoitustehtävien avulla. Tiedonhaku-, essee-, ryhmä- ja kirjoitustehtävät on suunnattu erityisesti yläkoululaisille ja lukiolaisille, mutta ne soveltuvat myös muiden Kalevalasta ja kansanrunoudesta kiinnostuneiden käyttöön.