Kohti kaikkien kaupunkia!

Tehtäväpaketti (pdf)

Kohti kaikkien kaupunkia kansi

Kohti kaikkien kaupunkia! – menetelmiä lasten ja nuorten ympäristön suunnittelun tueksi on osallisuustoiminnan ammattilaisille ja opettajille suunnattu käsikirja, joka tarjoaa käytännön menetelmiä lasten ja nuorten osallistamiseen kaupunki- ja ympäristösuunnitteluun. Käsikirja sisältää muun muassa asiantuntijoiden näkökulmatekstejä, joissa aiheena on kulttuurinen kestävyys, lasten ja nuorten osallisuus sekä yhteisöllisyys. Käsikirjan osallisuuskokeilut-osioista löytyy seitsemän lasten ja nuorten vuorovaikutteista työpaja- ja projektimallia, lyhyitä kokeiluihin liittyviä asiantuntijakirjoituksia sekä hankkeen yhteistyöverkostossa luodun osallisuusmallin onnistuneeseen yhteiskehittämiseen lasten ja nuorten kanssa.