Kaikki tämän julkaisijan materiaalit

Museovirasto ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Elävän perinnön kortit

Elävän perinnön korttisarja koostuu viidestäkymmenestä aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvästä kuvasta. Mukana on niin sienestystä, saunomista, kalakukkoa kuin kyykääkin.