Inkeri ja inkeriläisyys

Verkkosivu (www)

Inkeri ja inkeriläisyys on monimediainen e-oppimateriaali, joka lisää ymmärrystä inkeriläisten historiasta ja kulttuurista. Julkaisu sisältää runsaasti kuva-, video- ja äänimateriaalia, mikä auttaa havainnollistamaan historian tapahtumia sekä tukee erilaisten oppijoiden oppimista.

Tehtäviä voi suorittaa esimerkiksi historian, yhteiskuntaopin, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja äidinkielen tunneilla. Inkeri ja inkeriläisyys -oppiaineistojen kautta on mahdollista toteuttaa ilmiöoppimista. Lisäksi muun muassa eläytymis- ja empatiatehtäviä voi tehdä useiden eri aineiden oppitunneilla.

Opetusmateriaalia voi käyttää hyvin monella tavalla. Oppilaat ja opiskelijat voivat tutustua aineistoon lukemalla ja tehtäviä tekemällä. Lukemista helpottavat tekstiin upotetut sananselitykset, jotka tekevät inkeriläisten historian, kulttuurin ja elämäkertojen opiskelemisen ymmärrettäväksi ja innostavaksi. Tehtävät mahdollistavat myös syvällisen perehtymisen aiheeseen, jos aikaa ja innostusta riittää.

Aineisto tarjoaa monipuolisia tehtäviä itsenäiseen työskentelyyn, pari- ja ryhmätöihin, keskusteluharjoituksiin tai esimerkiksi yksilöllisiin kirjoitusharjoituksiin. Mukana on tiedonhankintatehtäviä, jotka kytkeytyvät myös oppilaiden omaan lähiympäristöön. Tehtäviä voi rohkeasti muokata ryhmän ja oppijan taitotason mukaisesti.

Osan tehtävistä voivat oppilaat tarkastaa itsenäisesti. Tehtävät on myös mahdollista tulostaa helposti, sillä jokaisen tehtävä-sivun alalaidasta löytyy Lataa PDF -painike. Tulostamisen voi tehdä joko tehtävien tarkastamiseksi tai mikäli luokalla ei ole käytettävissä tietokoneita, voi tehtävät suorittaa myös paperiselle tulosteelle.

Ota yhteyttä

Tehtävien mallivastaukset toimitetaan opettajille pyyntöä vastaan osoitteesta: arkisto@finlit.fi.