Ihmisenä maailmassa – Maailman maailmanperintökohteet

Verkkosivu (www)

Mitä maailmanperintökohteita maailmasta löytyy? Miten kulttuuriperintökohteita suojellaan?

Ihmisenä maailmassa -nettisivu on opettajille suunnattu tietolähde, jota voi hyödyntää kulttuuri- ja luonnonperintöopetuksen sekä ihmisoikeuskasvatuksen tukimateriaalina kouluissa. Laajojen tietopakettien lisäksi sivusto sisältää käytännön vinkkejä sekä toiminnallisia tehtäväideoita niin peruskoulu- kuin lukiotasollekin.