Valistunut kuluttaja ja lähiympäristö

Tehtäväpaketti (www)

Opetushallituksen Aktiivinen ja osallistuva kansalaisuus -aihekokonaisuuden huhtikuun teemakuukaudessa käsitellään näkökohtia, joissa yhdistyvät ekologisuus ja kansalaisvaikuttaminen. Teemakuukaudessa perehdytään tarkemmin koulun ympäristöjärjestelmiin, kaavoitukseen ja yhdyskuntasuunnitteluun kunnassa, kuluttajakasvatukseen ja markkinointiin sekä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatukseen tehtävien ja erilaisten tomintaideoiden kautta.