Globaalin kuluttajan foorumi

Verkkosivu (www)

Yläkoulu- ja lukioikäisille suunnatulla Globaalin kuluttajan foorumilla tarkastellaan kuluttamisen vaikutuksia ympäristöön sekä ihmisiin ja nostetaan esiin maailmantalouden ongelmakysymyksiä. Foorumi tutustuttaa laajasti vastuullisen kuluttamisen tapoihin ja antaa eväitä pohtia kriittisesti länsimaista kulutuskulttuuria, mainonnan valtaa ja päätöksentekijöiden sekä yritysten vastuuta. Foorumi koostuu seitsemästä jaksosta, joissa kussakin paneudutaan maailmankauppaan, kulutukseen ja vaikutusmahdollisuuksiin hiukan eri näkökulmasta. Jokaiseen jaksoon kuuluu taustamateriaali sekä valikoima tehtäviä, jotka johdattavat oppilaat osioiden teemoihin ja toimivat virikkeenä luokassa tapahtuvalle keskustelulle.