Globaalikasvatuksen opetusaineisto toisen asteen opiskelijoille

Verkkosivu (www)

Punaisen ristin toiselle asteelle suunnattu globaalikasvatuksen opetusaineisto kertoo laajasti kehitysmaiden elämästä ja ongelmista sekä työstä ongelmien ratkaisemiseksi. Mosambikista, Mongoliasta, Etelä-Afrikasta ja Haitista kertovat opetuskokonaisuudet on jaoteltu oppiaineittain ja ne on tehty vastaamaan lukion opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita. Aineistot koostuvat teksteistä ja videoista, joihin liittyy itsenäisesti tai ryhmissä suoritettavia tehtäviä. Lisäksi aineistoon kuuluu kuvaesityksiä teksteineen.