Fotokela

Diaesitys (www)

Fotokela on yläkouluikäisille suunnattu viestintä-, media- ja kuvanlukutaidon oppimateriaali, jossa pohditaan valokuvia moniaineisesti eri näkökulmista. Sivusto sisältää esimerkkejä valokuvan eri alueilta ja antaa oppiainekohtaisten kuvien ja tehtävien avulla esimerkkejä siitä, kuinka valokuvaa voi hyödyntää oman oppiaineen opetuksessa.