Erkkolan etävierailu

Verkkosivu (www)

Erkkolan etävierailussa oppilas pääsee tutustumaan virtuaalisessa museoympäristössä monenlaisiin teksteihin 360-näkymistä näyttelijöiden puheisiin, julisteisiin ja videoihin. Etävierailu tehtävineen ohjaa monilukutaidon kehittymiseen.

Usein historian ja äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineissa opiskellaan seuraavia vastaavat kokonaisuudet, joihin Erkkolan etävierailu sopii loistavasti opiskelua rikastuttamaan:

HI 7. lka Suomen kansakunnan rakentaminen

AI 9. lka Kirjallisuushistoria

Opettaja voi valita kysymyspatteristosta omaan opintojaksoon sopivia tehtäviä. Tehtävät on kehitelty erityisesti äidinkielen ja historian opetussuunnitelmia vastaaviksi, mutta myös kuvataiteen ja musiikin opetuksessa voi hyödyntää elämystä ja valmiita kysymyksiä. Patteristosta löytyy esimerkiksi suoraviivaisia luetun ymmärtämisen ja tarkastelun taitojen tehtäviä, erilaisia luovuustehtäviä sekä aiemman tiedon soveltamistehtäviä.

Kysymykset on jaoteltu ja otsikoitu 360-näkymittäin. Joko kysymyksestä käy ilmi, tai sulkuihin on merkitty, mistä yksityiskohdasta näkymässä vastaus löytyy. Opettaja voi raksia sopivat tehtävät tai antaa oppilaiden valita omat tehtävänsä ja merkitä tehdyt. Opettaja voi halutessaan pyytää vastaukset tietoonsa info@kulttuuriperintokasvatus.fi.