Ampiainen

Verkkosivu (www)

Ampiainen-materiaali antaa vinkkejä ja välineitä muotoilun ja arkkitehtuurin parissa työskentelyyn kouluissa ja oppilaitoksissa. Materiaalin tarkoituksena on herättää kiinnostusta suunniteltua ympäristöä kohtaan, tarjota kouluille mahdollisuus luoda yhteyksiä oman paikkakunnan arkkitehteihin ja muotoilijoihin sekä lisätä tietoisuutta alan ammatillisista mahdollisuuksista. Oppimateriaalit on tarkoitettu kaikille Suomen kouluille ja niiden tehtäviä voi soveltaa eri kouluasteille.