ABOA VETUKSEN TEHTÄVÄPAKETTI

Verkkosivu (www)

Museon luomalta Padlet-seinältä löytyy materiaalia ennen ja jälkeen museovierailun koulussa tehtäväksi. Viestiseinälle on koottu videoita, informaatiota, tietovisa, erilaisia syventäviä ja luovia tehtäviä sekä itsenäisen museovierailun tueksi rakennettu tehtäväpaketti. Materiaalit ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Museovierailun tehtäväpaketti on kartan muodossa ja toimii parhaiten tabletilla. Kierroksen voi suorittaa pienryhmissä tai opettajan johdolla. Kartan eri tehtäväpisteet johdattelevat keskustelemaan, kuuntelemaan ja tutustumaan raunioalueeseen moniaistisesti. Tehtävien kautta pohditaan historiallisen kaupungin olemusta ja sen asukkaita, yhteiskuntaluokkia ja ammatteja, kaupunkiympäristöä ja arkeologisen tiedon muodostumista. Karttamuotoinen tehtäväkokonaisuus on luotu Prezi-esityksenä ja sopii historian, yhteiskuntaopin, biologian ja luovien aineiden oppiainesisältöihin.