Aasia – kohti vuotta 2015

Verkkosivu (www)

Lukioille suunnattu verkkomateriaali “Aasia – kohti vuotta 2015” tarkastelee kuuden Aasian maan esimerkkien valossa, kuinka sellaiset seikat kuten koulutus, naisten asema tai kansainvälinen kauppa vaikuttavat kehitykseen ja miksi tapahtumat maapallon toisella laidalla koskettavat myös suomalaisia. YK:n vuosituhattavoitteet toimivat konkreettisena kehikkona pohdittaessa, mistä kehityksen mittaamisessa on kyse.