Kotokulmat: minä asun täällä

Verkkosivu (www)

Tehtäväkokonaisuudessa kootaan karttapohjalle elämää ja tarinoita kuvaava kartta omasta kotiseudusta. Pohjaan etsitään tehtävien avulla itselle merkityksellisiä paikkoja. Tarkoituksena on tutustua monipuolisesti omaan kotipaikkaan.

Tehtävien tuloksena pyritään löytämään taloille, teille, puistoille ja patsaille muutakin sisältöä kuin nimi. Nelikulmiot, viivat ja värit kartalla eivät ole vain betonia, savea ja kasveja, vaan niihin sisältyy tarinoita, historiaa ja monenlaista muuta inhimilliseen elämään liittyvää. Ihmisen rakentama ympäristö ja myös luonto luovat kullekkin paikkakunnalle ominaislaatuisen elinympäristön.