Oma kieli, oma mieli

Verkkosivu (www)

Helinä Rautavaaran museon koordinoimassa Oma kieli, oma mieli –hankkeessa koulutettiin kieltenosaajia päiväkoteihin ja rohkaistiin lapsia käyttämään omaa äidinkieltään. Hanke toteutettiin Koneen säätiön tuella vuosina 2013–2014. Mukana oli yli 200 3–7-vuotiasta pääkaupunkiseudulla asuvaa lasta ja 20 naista.

Tähän oppaaseen on koottu helppoja taidemenetelmiä, joiden avulla voi pitää somalin- ja kurdinkielisiä työpajoja päiväkodeissa tai kerhoissa. Hyväksi havaitut menetelmät tukevat oman äidinkielen kehitystä ja kannustavat lasta käyttämään luovasti kotikieltään.

Työpajatoiminta ei ole taiteenopetusta vaan luovia menetelmiä käytetään kielen oppimiseen. Elämykselliset ja kokemukselliset pajat houkuttelevat käyttämään kieltä uusissa tilanteissa.

Lasten oman äidinkielen osaamisen taso vaihtelee päiväkotiryhmän sisällä. On tärkeää, että lapsi omaksuu äidinkielen osaksi päiväkodin arkea ja rohkaistuu käyttämään sitä perhepiirin ulkopuolella. Tavoitteena on, että lapsi pystyy osallistumaan täysipainoisesti peruskoulussa alkavaan oman äidin- kielen opetukseen, sillä oppitunnit on mitoitettu kielen ylläpitoa varten.